Členská schůze 2019

Ve čtvrtek 23. května 2019 proběhla členská schůze družstva Granát.

PROGRAM:

 1. Zahájení, volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Výroční zpráva představenstva družstva
 3. Roční účetní závěrka
 4. Rozdělení zisku
 5. Výroční zpráva kontrolní komise
 6. Výroční zpráva komise POČ
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Plán hospodářského rozvoje na rok 2019
 9. Zásady pro poskytování věrnostních odměn
 10. Rozpočet sociálního fondu
 11. Diskuse
 12. Schválení společnosti Auditex s.r.o. k provedení auditu, ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019
 13. Schválení souhrnného návrhu usnesení členské schůze
 14. Závěr

Ing. Pavel Tvrzník v.r.
předseda představenstva

Václava Tomešová v.r.
místopředsedkyně představenstva