Výkup surového českého granátu za výhodné ceny!

granaty 01Vykupujeme za výhodné ceny surové české granáty – od velikosti 2,6 mm. Výkup se provádí v sídle firmy (Výšinka 1409, Turnov) a na provozovně v Podsedicích (Podsedice 166, u silnice č. 15 Lovosice - Most).

Opracovaný český granát (broušené kameny, facetované kuličky apod.), se vykupuje pouze v Turnově po předchozí kontrole a vytřídění. Šperky s českými granáty se nevykupují!

Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov.

 

Kontakt pro bližší informace:  

Granát Turnov

Martina Mislová

E-mail: m.mislova@granat.cz

Tel.: 481 357 319
Mob.: 737 206 679

Provozovna Podsedice

Dušan Dejml

E-mail: podsedice@granat.cz

Tel.: 730 101 610

 

 Výkupní ceny suroviny českého granátu dle velikostních tříd:

Třída Sítová velikost (mm) Min. tloušťka (mm)  Výkupní cena Kč/g
IV. 2,6 – 2,9 mm 2,6 mm 10 Kč/g
III. 3,0 – 3,9 mm 2,6 mm 20 Kč/g
II. 4,0 – 4,9 mm 3,0 mm 50 Kč/g
I. 5,0 – 5,9 mm 3,5 mm 120 Kč/g
E0 a větší Od 6,0 mm a více 4,5 mm 250 Kč/g

                                                 

Cena u tříd I. a E0 se stanovuje dohodou dle kvality a tvaru zrn, vykupují se pouze kameny bez prasklin a závažných vad. 

Platnost od 1. 1. 2021.

 

Podmínky pro výkup suroviny českého granátu od fyzických osob:

  1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup suroviny českého granátu (dále jen surovina) v určených provozovnách firmy Granát, d.u.v., Turnov.
  2. Vykupovaná surovina musí být důkladně vyprána vodou, vysušena a vytříděna (musí být odstraněny ostatní minerály a horniny).
  3. Standardně se vykupuje surovina se sítovou velikosti kamenů od 2,6 mm a jejich minimální tloušťkou od 2,6 mm. Minimální množství suroviny pro výkup je 50 g, menší množství bude vykoupeno pouze v případě, že se jedná o surovinu II. třídy a větší.
  4. Roztřídění suroviny sítováním (velikost kamenů) a egalizací (podle tloušťky kamenů) do jednotlivých tříd se provádí na počkání a je bezplatné.
  5. Pověřený pracovník družstva provede předběžnou vizuální kontrolu a zjištění váhy suroviny. Z bezpečnostních důvodů nemůže být zákazník přítomen u třídění suroviny (při použití strojů).
  6. Po vytřídění sepíše pověřený pracovník družstva s prodávajícím kupní smlouvu, nebo doklad o výkupu a zajistí proplacení peněz v hotovosti (u částek do 20 tis. Kč). Vyšší částky jsou vypláceny výhradně bankovním převodem na libovolný účet dle výběru prodávajícího.
  7. Příjem suroviny je prováděn v pracovní dny v době od 6,00 do 12,00 hod ,výplata hotovosti do 13,30 hod. Toto časové omezení je nutné pro vyřízení výkupu během jednoho dne.
  8. Aktuální výkupní ceny sdělí pověření pracovníci na požádání a budou vždy pro informaci na internetových stránkách. Výkupní ceny již zahrnují veškeré režijní náklady vykupujícího a nepodléhají žádným dalším poplatkům.
  9. Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Po vytřídění je zaslán prodávajícímu návrh kupní smlouvy a po vrácení podepsané smlouvy do sídla fy Granát je provedeno zaplacení suroviny bankovním převodem na účet dle dispozic prodávajícího.
  10. Opracovaný český granát (broušené kameny, facetované kuličky apod.), se vykupují pouze po předchozím vytřídění a dle dohody s prodávajícím.

V Turnově dne 21.10. 2013.