Výkup vltavínů i vltavínové suroviny za výhodné ceny!

VltavínywebVykupujeme za výhodné ceny vltavíny pro šperkové zpracování (celistvé, nepoškozené kameny) o hmotnosti od 1g do 10g. Dále vykupujeme vltavínovou surovinu (poškozené kameny i zlomky) na broušení ve váze od 1g výše a minimální tloušťce materiálu od 5 mm.

Výkup suroviny se provádí v sídle firmy v Turnově, v prodejně v Českých Budějovicích a prodejně v Českém Krumlově.

Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov.

Aktuální výkupní cena vltavínů v závislosti na velikosti a kvalitě kamenů se pohybuje od 100,- do 200,- Kč/g.

 

Kontakt pro bližší informace:

Martina Mislová

E-mail: m.mislova@granat.cz

Tel.: 481 357 319 Mob.: 737 206 679

 

Podmínky pro výkup vltavínové suroviny od fyzických osob 

  1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup vltavínové suroviny ve firmě Granát, d.u.v., Turnov.
  2. Výkup suroviny se provádí v sídle firmy v Turnově a v prodejně v Českých Budějovicích.
  3. Vykupuje se surovina pro šperkové zpracování (tj. celistvé, nepoškozené kameny se skulptací, vhodné k zasazení do šperků, o váze od 1 do 10 g) i surovina na broušení (poškozené kameny i zlomky o minimální tloušťce 5 mm). Vykupovaná surovina musí být důkladně vyprána vodou a vysušena.
  4. Pověřený pracovník družstva provede kontrolu a roztřídění suroviny.
  5. Po vytřídění vypíše pověřený pracovník družstva výkupní lístek a provede proplacení v hotovosti (u částek do 10 tis. Kč). U vyšších částek sepíše s prodávajícím kupní smlouvu a zajistí proplacení peněz dle dohody s prodávajícím. Částky nad 20 tis. Kč jsou placeny výhradně bankovním převodem na účet prodávajícího.
  6. Aktuální výkupní ceny sdělí pověření pracovníci na požádání a budou vždy pro informaci na internetových stránkách. 
  7. Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu fy Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Po vytřídění je zaslán prodávajícímu návrh kupní smlouvy a po vrácení podepsané smlouvy do sídla fy Granát je provedeno zaplacení suroviny bankovním převodem na účet dle dispozic prodávajícího.

 V Turnově dne 19. 5. 2015