Články

Družstvo Granát Turnov

budovaGranát, družstvo umělecké výroby, Turnov má více než šedesátiletou tradici výroby šperků s českými granáty v Turnově a v České republice.

Tehdejší družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. V té době se pracoviště družstva nacházela na různých místech v blízkém i dalekém okolí Turnova např. v Českém Dubu, Dolním Bousově, Lomnici nad Popelkou a Rovensku pod Troskami.

Z důvodu roztříštěnosti provozoven a dílen se v roce 1957 začalo s výstavbou nové provozní budovy v Turnově na Výšince. O dva roky později se začala výroba soustřeďovat do nových prostor. V Turnově na Výšince tak vznikl nový výrobní komplex, který byl základem dnešního družstva Granát.

V roce 1961 došlo ke sloučení družstev Granát, d.u.v. Turnov a Precious Turnov. Družstvo Granát vyrábělo šperky, Precious sdružoval brusiče drahokamů. Nové družstvo, které neslo název GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov tak zajišťovalo výrobu nejen stříbrných a zlatých granátových šperků, ale také produkci fazónových zlatých a stříbrných šperků s přírodními i syntetickými kameny.

Granát, d.u.v., Turnov je dnes největším výrobcem originálních šperků s českými granáty. Aby bylo možné zajistit dostatečné množství suroviny českého granátu, stalo se družstvo Granát Turnov majitelem povolení k těžbě suroviny, které mu jako jedinému v České republice vydal Báňský úřad Most. Na to se družstvo stalo vlastníkem jediných dolů pro těžbu granátové suroviny, které se nacházejí v Podsedicích na Litoměřicku a v lokalitě Dolní Olešnice na Trutnovsku. Touto investicí si družstvo Granát Turnov zajistilo na dlouhá léta jistotu získávání jedinečné suroviny, která je pro naši produkci nezbytná.

  • Družstvo Granát Turnov prošlo v roce 1992 úspěšně transformací a stalo se družstvem vlastníků, které soustřeďuje brusiče kamenů a zlatníky.
  • Do vedení družstva byl v dubnu 2016 zvolen za předsedu představenstva Ing. Pavel Tvrzník.
  • Družstvo má v současnosti cca 240 zaměstnanců.
  • Družstvo má kromě své sítě prodejen řadu obchodních partnerů v České republice i zahraničí. Naše šperky se prodávají v celé České republice a také na všech kontinentech světa.
  • Ve své široké nabídce má družstvo největší kolekci originálních šperků s českými granáty jak ze zlata, tak i stříbra. Kolekci tvoří modely, navazující na historickou tradici a oblíbenost těchto šperků ve světě, ale i nové módní designy, které přibližují tradiční klasické granátové šperky mladší generaci zákazníků a kombinují tradice s módními směry současné doby. Družstvo spolupracuje se současnými designéry a nabízí ve své produkci také kolekci módních trendových modelů.

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII , vložka 390.

IČO: 00030091
DIČ: CZ00030091

Základní kapitál: 1.794.000 Kč